edelsteen zoeken op klacht

In de onderstaande lijst kun je zoeken welke edelsteen er bij jouw klacht zou kunnen passen. Luister hierbij ook naar je gevoel en kijk welke steen je aanspreekt. Er kunnen meerdere stenen horen bij verschillende klachten. 

Staat je klacht er niet bij? Stuur dan een mail naar info@vitavera.nl

Kristaltherapie is geen vervanging voor welke medische behandeling dan ook maar kan als aanvulling werken. Laat klachten altijd door een arts onderzoeken.

 

aarden: ammonietaragoniet, boomagaat, granaatheliotroophematietjaspis (dalmatiër), rode jaspis, lavasteen, magnetiet, obsidiaanonyxpyriet (enkelvoudige kubus), rookkwartstijgerijzerversteend houtvuursteenzwarte toermalijn

acceptatie: aquamarijnzonnesteen

activerend: robijn, tijgeroog

ademen(verkeerd): valkenoog

adhd: lepidoliet, prehniet, toermalijn (groen), versteend hout

afhankelijkheid: chrysopraas, fuchsiet, loliet, lepidoliet

afsluiten: labradorietolivijn/peridoot

agressie: amazoniet, apatiet, aquamarijnaventurijn (groen) bergkristal, dioptaas, rozenkwarts

alcoholproblemen: amethist

allergieën: apatiet (geel), apofylliet, aquamarijn, aventurijn (groen), lepidoliet, zirkoon. Kinderen: aquamarijn

alvleesklier (algemeen): amethist, apatiet (geel), citrienmaansteen, malachiet, obsidiaanonyx

alvleesklier (hypofunctie): citrienobsidiaan, zirkoon

alvleesklieraandoeningen: heliotroopjaspis, malachiet

alzheimer ( - ziekte van): amethistbarnsteenbergkristalcitrienlapis lazulirookkwartsrozenkwarts, smaragd

angina: barnsteen, smaragd 

angst: amazonietamethist, ametrien, barnsteenbergkristalcalcietcitrienjaspis (rode),  magnetiet, mangano calciet, mosagaat, rhodonietrookkwartsselenietsodaliettoermalijnkwartstijgerijzertijgeroogtoermalijnvalkenoog (angstgedachten). Angst in donker: zwarte opaal. Kinderen: chalcedoon (lichtblauw), mangano calciet, obsidiaan

anorexia: amethistbarnsteenbergkristal, chrysoberyl

apathie: apatiet (blauw), robijn, rhodochrosiet, rozenkwarts

artritis: barnsteen, magnetiet, malachiet

artrose: fluoriet, malachiet

assertiviteit: aventurijn (rode), bronziet, dumortieriet, jaspis

astma: barnsteenrutielkwartstijgeroog. Kinderen: rutielkwarts

aura (bescherming): labradorietseleniet

aura (reiniging): amethistbergkristal

aura (versterking van): bergkristal, diamant, peridoot/olivijnlabradoriettoermalijn, zirkoon

autisme: apatiet (blauw), charoiet, versteend hout

baarmoeder: agaatcarneoolmaansteen

balans algmeen: bergkristalaraganoniet (blauw), mookaietselenietserpentijntoermalijn, turkoois

balans emotioneel: amazoniet, apofylliet, aventurijn (groen), dolomiet

balans lichamelijk: barnsteen, chrysocolla, heliotroopmookaiet

beendergestel: larimar

bedplassen kinderen: agaatjadetoermalijnkwarts

beïnvloedbaarheid (te sterke): bergkristalonyx (groene)

bekken: rookkwarts

benauwdheid: barnsteen, magnetiet

bescherming: agaatcitrien (negatieve invloeden van buitenaf), diamant, jaspislabradorietperidoot/olivijn, robijn, robijn in fuchsiet, tijgeroog, turkoois, versteend houtzwarte toermalijn 

bescherming straling: amazonietbergkristaldalmatiër jaspisfluorietrookkwarts, shungiet, zwarte toermalijn

bescherming tegen ongeluk: jade, turkoois

bescherming tijdens zwangerschap: agaat, (bruine agaat, mosagaat), heliotrooproze amethist

besluitvaardigheid: aventurijnonyxtijgeroogtijgerijzervalkenoog

bevalling (algemeen): agaat (witte), biotiet, jademaansteen, mosagaat, malachiet

bevalling (inleiding): chrysocolla, chrysopraas, smaragd

bevalling (pijn bij de): chrysocolla, chrysopraas, smaragd

bevalling (verlichting): chrysopraasjade, hyacint

bijholten: chalcedoon (blauwe), loliet, smaragd

bijziendheid: aquamarijn, heliodoor

bindingsangst: rhodoniet

bindweefsel (zwak): apatiet, aventurijn, chrysocolla, rookkwarts

blaasklachten: heliotroopjadejaspis, koraal, nefriet, prehniet

blaasstenen: diamant, heliotroopjaspis

blauwe plekken: rozenkwarts

blindedarm: amethistbergkristalrozenkwarts

bloed (algemeen): chalcedoongranaatheliotroophematiet, magnetiet, vuuropaal

bloedarmoede: hematietjaspis, koraal, magnetiet, tijgerijzer

bloeddruk (hoge): aventurijnlapis lazulionyxsodaliet, topaas

bloeddruk (lage): aventurijncarneool, robijn, toermalijn

bloedsomloop (zwakke): beryl (gele), borniet, carneool, diopsiet, granaatheliotroophematietjaspis (rode), magnetiet, koraal (rode), robijn, tijgerijzer

bloedsuikerspiegel (laag): carneool

bloedvergiftiging: carneool

bloedzuivering: amethistheliotroop, robijn, sodaliet

blokkade (chakra): kijk naar wélk chakra geblokkeerd is. 1e chakra: rode jaspis, 2e chakra: oranje calciet, 3e chakra tijgeroog, 4e chakra groene fluoriet, 5e chakra blauwe calciet, 6e chakra labradoriet, 7e chakra amethist

blokkades (emotionele): jadeobsidiaantijgeroogvuuropaal

blokkades (geestelijke): azuriet, bergkristalfluoriet, malachiet, obsidiaan

blokkades (energetisch): bergkristalcitriengranaat

blozen: aventurijn

boeren (overmatig): beryl

boosheid: amazoniet, apatiet (blauwe), aventurijn (groen), dioptaas, howliet

botzwakte: chrysocolla, lapis lazuli

boulimia: amethistbarnsteenbergkristal, chrysoberyl

breuken: calciet, magnetiet

bronchitis: barnsteenrutielkwarts

buikkramp: pyriettijgeroog

burn - out: aragoniet, ametrien, barnsteencitriengranaathematiet (na burn - out), pyriet

bijholten: aquamarijn

calciumgebrek: parel

calciumopname: apatiet

candida: amethistbergkristalrozenkwarts

chakra (blokkade): hematietlapis lazuli

chakra (doorstroming): bergkristalvuursteen

chaos in hoofd: sodaliet

chronisch zieken: bergkristal, robijn, toermalijn, turkoois

concentratiestoornissen: bergkristal (dragen, geen puntbergkristal) citrien, diamant, fluorietkyanietrookkwartstoermalijnvalkenoog. Kinderen: citrienvalkenoog

constipatie: jaspis, parel

creativiteit (gebrek aan): maansteenrozenkwarts, spinel

cystes: bergkristal, blauwe saffier, chrysoberyl, witte opaal

daadkracht: agaat (botswana), aventurijn (rode) calcietgranaatjaspisrookkwarts, septarie, tijgerijzer, zirkoon, zonnesteen

darmkrampen: agaat (mos),chrysoberyl, heliotroopperidoot/olivijn

darmstoornissen: barnsteencarneooljaspis (gele), mosagaat, rhodochrosiet

dementie: amethistbergkristalcitrienrookkwarts

depressie: aquamarijnbarnsteenbergkristalchalcedooncitrienoranje calcietlapis lazuli, topaas (geel), rookkwartstoermalijnkwartswitte opaalzonnesteen

diarree: bergkristalpyriet, smaragd

dikkedarmontsteking: jaspis (gele)

doelgerichtheid: granaatrookkwarts

drankzucht: amethist

driftigheid: chalcedoon, chrysocolla, saffier

dromen (onthouden): maansteen

dromen (fijne dromen bevorderen en nachtmerries verdrijven): carneool

duizeligheid: barnsteenbergkristal (dragen, geen punt bergkristal), saffier, toermalijn

dwanggedachten en dwanghandelingen: barnsteenbergkristal

eczeem: aquamarijnaventurijnbergkristalHimalaya zout (scrubben), lapis lazuli, saffier

eetlust (gebrek aan): barnsteen, topaas

eetstoornissen: hematietrode jaspis 

egoïsme (overdreven): amethistjaspis

eigenwaarde: rode jaspisrozenkwarts

emoties (lichamelijke klachten door emoties): rhodoniet

emoties (loslaten): apofylietheulandiethoning calciet

emoties verwerken: apofylietheulandiettoermalijnkwarts

emotionele afhankelijkheid: amazoniet

energie (gebrek aan): bergkristalgranaat

endocrien systeem: jade

evenwichtsstoornissen: agaatbergkristal (dragen, geen punt bergkristal), toermalijn

faalangst: amethistbergkristal, chrysoberyl

flauwvallen: amethistbergkristalcitrienrookkwarts

flexibiliteit (gebrek aan): roze koraal

fobieën: barnsteenbergkristallapis lazuli, robijn, seleniet

futloosheid: granaat, robijn

fybromyalgie: maansteen

gal: unakiet (galtekort)

galblaas (problemen met): barnsteenjadejaspis

galstenen: jaspis

galwegaandoeningen: jaspis, smaragd

geboortetrauma: aquamarijnzonnesteen

geelzucht: beryl, jadelapis lazuli

geestelijke belasting: amethist

geestelijke inflexibiliteit: azuriet

geestelijke verwarring: fluoriet, spinel

geheugen: honing calcietversteend hout

geheugenzwakte: mosagaat, smaragd, toermalijn

gehoorproblemen: chrysoberyl, onyx

gelukbrengend: jademaansteen

genegenheid (gebrek aan): rozenkwarts

gespannenheid: amethist, bergkristal, chrysoberyl, valkenoog

gevoeligheid: rhodoniet, roze saffier, rozenkwarts

gevoelloosheid: chrysocolla

gevoelsverharding: maansteenrozenkwarts

gewelddadigheid: heliotrooprozenkwarts

gewrichtsklachten: barnsteen, magnetiet, malachiet, versteend hout

gewrichtsontstekingen: malachiet

gezichtsvermogen (zwak): beryl, malachiet, obsidiaanrhodochrosiet, saffier, smaragd, tijgeroog

gordelroos: barnsteenchrysopraasjadelapis lazuli

grenzen aangeven: lepidoliet

griep: aquamarijnbergkristaljade, smaragd, tijgeroog

hart volgen: olivijn/peridoot

hart - en bloedvaten: hematietopaal, topaas

hartkloppingen: agaatchalcedoon

hartversterker: chrysopraasgranaat (groen), olivijn / peridootonyx, smaragd, zonnesteen

heimwee: amethistrozenkwarts

helder denken: bergkristal

helderziendheid: barnsteengranaatlabradorietlapis lazuliseleniet

helen: honing calciet

hernia: bergkristal, magnetiet

heupklachten: robijn, toermalijn, turkoois

hoesten: aquamarijnbarnsteenrutielkwarts

hoofdpijn: agaatamethistlapis lazulitoermalijn (witte)

hoofdpijn (-spannings): amazoniet

hoofdpijn (migraine): amethistaquamarijn, magnetiet

hoogsensitiviteit / hsp: amethistcelestienlabradorietrozenkwartszwarte toermalijn

hooikoorts: aquamarijnbarnsteenrutielkwarts, zirkoon

hormoonstoornissen: barnsteen, chrysocolla, maansteen

huidaandoeningen: agaataventurijngranaatonyx

huidonzuiverheden: amethistcitrien, saffier

huiduitslag: agaataquamarijnaventurijnbergkristal, parel, zirkoon, zwavel 

hyperactiviteit: apatiet, lepidoliet

hypergevoeligheid: labradoriet

hyperventilatie: toermalijnkwarts

hypoglycemie (lage bloedsuikerspiegel): carneool

ijzergebrek: hematietjaspis

impotentie: carneool

immuunsysteem: jade

infecties: barnsteencarneool, chrysocolla

inspanning (geestelijke): malachiet

inspiratie: peridoot/olivijn

instabiliteit (emotionele): bergkristal (dubbelpuntig)

intimiteit (problemen met): oranje calciet

intuïtie: celestienlapis lazuli

inzichten krijgen: heulandiet

jeuk: azuriet, malachiet

jicht: lepidoliet, malachiet

kaken: aquamarijn

kalmerend: agaatamethistperidoot/olivijnrookkwartssodalietwitte opaal

keelontsteking: aquamarijnbarnsteenchalcedoon, lichtblauwe toermalijn, blauwe topaas

kiespijn: aquamarijnbarnsteen

koorts: agaatbarnsteencarneool (onderdrukt de koorts niet maar helpt te doorstaan), hematiet

koppigheid: carneool

kortzichtigheid: rookkwarts

koude voeten: obsidiaan

krachtgevend: citrien, blauwe saffier, magnetiet, robijn, tijgerijzer

kramp: bergkristalcarneool, robijn

leermoeilijkheden: fluoriet, malachiet, smaragd, toermalijn, topaas

leven in het nu: rode jaspisunakiet

levenskracht: tijgerijzer

levensvreugde: oranje calciet

leverproblemen: heliotroop (ontgiften), lepidolietolivijn/peridootrode jaspisunakiet

lichamelijke klachten door emoties: rhodoniet

lichamelijke zwakte: hematiettijgerijzer

liefde (gebrek aan): rhodochrosietrhodoniet, roze saffier, roze amethistrozenkwarts

longontsteking: magnetiet

loslaten (verleden): amethistbergkristalhoning calcietjaderozenkwarts

lymfezuivering: maansteen

maagklachten: amethistaquamarijnheliotroop (door stress), jaderode jaspisunakiet

ME (Myalgische Encefalomilitis): hematiet

meditatie (problemen bij): amethistapofylietbergkristaljade, koraal, mosagaat, saffier, seleniet, smaragd, sodaliettijgerijzer

menopauze: bergkristal, turkoois

menstruatieklachten: bergkristalmaansteen, malachiet (onregelmatige -), rode koraal

migraine: amethistaquamarijn, magnetiet

miltproblemen: unakiet

minderwaardigheidsgevoelens: granaatlapis lazulitoermalijn

misselijkheid: bergkristaljaspis

moed: heliotroophoning calcietjade, robijn

nachtmerries: amethistcarneoolheliotrooplepidoliet

negativiteit: Himalaya zouthoning calcietjaspis (dalmatiër), labradoriet

nekspanningen: amethistaquamarijnhematiet, magnetiet

nervositeit: amethistlapis lazulitoermalijn

nicotine (verslaving): rookkwarts

nieren: jadekyaniet, robijn, vuuropaal

nierkwalen: heliotroop (ontgiften), jadelepidolietrode jaspis

onrust (innerlijke): citrienfluoriet, malachiet, mosagaat, peridoot/olivijnrhodochrosietrhodonietrozenkwarts, saffier, sodaliet

ontgifting: heliotroopHimalaya zoutolivijn/peridoot

ontslakken: koraal (rood)

ontspannen: amethistHimalaya zoutmangano calcietwitte opaal

ontstekingen: blauwe edeltopaas, chrysocolla, granaatlapis lazulilepidoliet, spinel, toermalijn (heldergroen) turkoois

onvriendelijkheid: rozenkwarts

onzekerheid: bergkristal, robijn, zwarte toermalijn, turkoois

oog (algemeen): beryl, obsidiaan, smaragd

oog (brandend gevoel): aquamarijn

oog (tranend): aquamarijnlapis lazulionyx

oorpijn: aquamarijnbarnsteenonyx

oorsuizen: mosagaat

open stellen: heulandiet

osteoporose: onyx (zwart), seleniet

overactiviteit kinderen: aventurijn

overgang: amethistbergkristal (dragen, geen punt bergkristal), maansteenmangano calcietoranje calciet, turkoois

overgevoeligheid: aragonietchalcedoonlabradorietsodaliet. Overgevoeligheid kinderen: labradoriet

overlijden: bergkristal, chiastoliet / kruissteen, groene calcietlabradorietrozenkwarts

overspannenheid: chalcedoonlabradorietlapis lazuli

oververmoeidheid: citrientoermalijn, gele topaas

paniekaanvallen: mangano calciet

paranormale vermogens herkennen en ontwikkelen: aquamarijn

parkinson (ziekte van): fluoriet, malachiet, rhodochrosietrhodoniet

pessimisme: barnsteen, saffier

pfeiffer (ziekte van): bergkristalgranaathematiet

pijn (emotionele): bergkristalheliotroop, roze toermalijn, roze amethistrozenkwartsseleniet

pijnstilling: aquamarijnbarnsteenbergkristal, chrysocolla, lapis lazuli, magnetiet, malachiet, robijn, rutielkwarts, saffier, toermalijn

positieve gedachten: peridoot/olivijn

positiviteit: oranje calcietrhodochrosietzonnesteen

praten: (in de vorm van jezelf uiten): blauwe calciet

prestatiedruk: fluoriet

prikkelbaarheid: koningstopaas, rhodonietrozenkwarts

prostaatklachten: agaatbergkristal, chrysoberyl, rode jaspis

psoriasis: zonnesteen

psychische stoornissen: bergkristalbarnsteen, chrysocolla

remmingen: obsidiaan

reukvermogen (zwak): jaspis (rode)toermalijn (zwart)

reuma: azuriet, barnsteencarneoolgranaatjadelepidoliet, malachiet, maansteen, magnetiet, smaragd

reinigend: Himalaya zouthoning calcietseleniet

rookverslaving: rookkwarts

rugklachten: bergkristal

rugpijn: bergkristal, heliodoor, hematiet, magnetiet

rustgevend: amethistapofylietaventurijnHimalaya zouthoning calcietjadeselenietsodaliet

schildklier: aquamarijnbergkristalchalcedoon, saffier (blauwe), zirkoon

schildklierproblemen: aquamarijn

schuldgevoelens: amazoniet, chrysocolla

seksuele lust (geringe): agaatbarnsteen (rode), granaat, robijn

seksuele lust (te grote): blauwe spinel

slaapwandelen: agaat

slachtoffergedrag: amazoniet

slapeloosheid: amethisthematietjaderoze amethistseleniet, topaas

snurken: amethistrozenkwarts

spanningen (emotioneel): amethist

spanningen (lichamelijk): mangano calciet

spierpijn: amethistbarnsteen, magnetiet

spierspanning: lepidoliet

spierzwakte: fluorietmaansteentoermalijn (groene)

spijsverteringsklachten: barnsteencarneool, chrysocolla, citrienjaderode jaspisperidoot/olivijn

spit: magnetiet, saffier

stofwisseling: apatiet, peridoot/olivijnsodaliet

stotteren: aquamarijn, blauwe calcietchalcedoon (blauwe), kyanietlapis lazulilarimarmookaiet,  toermalijn

straling: bescherming straling: amazonietbergkristaldalmatiër jaspisfluorietrookkwarts, shungiet, zwarte toermalijn

stress: amethistaragonietcarneoolcitrien, mosagaat, onyx (groen), toermalijnwitte opaal

suikerziekte: carneoolcitrien

tanden: barnsteen (pijn bij doorkomen kinderen), calciet (versterking), witte koraal (versterking)

transpireren: saffier (blauwe en groene)

trauma: barnsteenbergkristal

trombose: topaas

troostend: heliotrooprozenkwartsopaal (witte)seleniet

twijfel: saffier (blauwe)

uiten:  aquamarijnblauwe calciet (praten), celestien (gevoelens uiten), kyaniet

uithoudingsvermogen: agaataventurijn (roodbruine) 

uitputting: goudtopaas, heliotrooptoermalijn (groene)

uitslag: lapis lazuli

verbinding: roze amethistkyaniet

verdriet: amethistaquamarijncitrienheulandiettoermalijntoermalijnkwartsonyx (zwart), roze amethist

vergeetachtigheid: magnetiet, malachiet

vergiftiging: chalcedoon

verkoudheid: aquamarijn

verleden (loslaten): rozenkwarts

verlegenheid: Kinderen: lapis lazuli

vermoeidheid: citrien (geestelijke vermoeidheid), gele beryl, gele topaas, granaatheliotroophematietpyriet (na ernstige vermoeidheid), robijn (fysieke vermoeidheid)

verstopping: citrienperidoot/olivijnrhodochrosiet

vertrouwen op jezelf: honing calciet

verslaving: amethistaquamarijnlepidolietrookkwarts

verwarmend (gevoel): zonnesteen

verzuring: malachiet

vitaliteit bevorderen: amazonietcitrienjadeperidoot/olivijn

vochtafdrijvend: agaat, malachiet

voorhoofdholteonsteking: aquamarijn

voorouders contact: vuursteen

vriendschap: lapis lazuli

vrouwelijke organen versterken: oranje calciet

vruchtbaarheid: maansteen, saffier

wagenziekte: bergkristal (dragen, geen punt bergkristal), toermalijn

wanhoop: bergkristal, chrysoberyl

wateraders: amazonietaventurijnobsidiaanrookkwarts, shungiet, toermalijnversteend hout

weerstand (verhoging van): chrysocolla, pyriet, turkoois

wilskracht: granaat, robijn, tijgerijzerunakietvalkenoog

winterhanden: chalcedoon

wintervoeten: chalcedoon

woede: amethistbergkristal, chrysoberyl

wonden: carneoolchalcedoongranaat, malachiet, obsidiaan

wratten: aventurijntoermalijn

ijzergebrek: hematietjaspis

zeeziekten: bergkristal (dragen, geen punt bergkristal)

zelfbeheersing (geen): chalcedoon, mosagaat

zelfhaat: maansteen, malachiet

zelfvertrouwen (gebrek aan): jaspis (bruine), malachiet, rhodochrosiet, robijn, tijgeroogtoermalijn, turkoois, valkenoog

zenuwachtigheid: amethistvalkenoog

zenuwpijnen: aquamarijncarneool, , lepidoliet, magnetiet

zenuwsterkend: citrienpyrietrookkwarts

zuiverend: Himalaya zoutheliotroopwitte opaal

zwakte (lichamelijk): hematiet

zwangerschap: heliotrooproze amethist (bescherming)

zwangerschapsmisselijkheid: rode jaspis

zwellingen: amethist

zweten (overmatig) : mookaiet

zweverigheid: carneoolobsidiaanrookkwarts

 

Disclaimer: de beschrijving van de werking van deze edelsteen is gebaseerd op intuïtie en ervaring. Een edelsteen is nooit een vervanging voor een medische behandeling of therapie en kan enkel als ondersteuning werken. Raadpleeg bij ernstige psychische - of gezondheidsklachten altijd een arts.

 

 

 

© 2019 - 2024 VitaVera | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel